Održana 58. sjednica Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije

Ispunjavanje ciljeva Deklaracije o ruralnom turizmu postavlja nove izazove kroz konkretne programe i projekte, te time omogućava održivi razvoj ruralnih područja koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju. Svrha projekta „AMAMO“ (što u prijevodu znači morem i planinama)je obnoviti ljepotu i raznolikost Jadrana. Kao glavni cilj postavljen je razvoj ruralnog područja.

Također je prihvaćena Odluka o donošenju strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije. Godišnji plan unutarnje revizije izrađen je na temelju Strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje od 2008. do 2010. godine u skladu sa postojećim ljudskim resursima.

Prihvaćeni su prijedlozi o raspodjeli dijela sredstva Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. namijenjenih turizmu, lokalnoj samoupravi, radu nacionalnih manjina, gospodarstvu, razvitku i obnovi, zdravstvu, prosvjeti, kulturi,  rekreacije i športa, te udruzi građana.

Županijsko poglavarstvo prihvatilo je tri plana sa područja vatrogastva i protupožarne zaštite: Plan aktivnog uključenja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara za 2008. godinu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije i Plan operativne provedbe programa aktivnosti za područje Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćen je i Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni 2008. godini za Splitsko-dalmatinsku županiju.

Poglavarstvo je prihvatilo Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje - polaganja podmorskog kabela Trogir-Čiovo, te Odluka o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene - športske luke na dijelu k.o. Gornje Selo, predio uvala Stomorska.

                                                                                  Ana-Marija Škorić