Održana 59. sjednica Županijskog poglavarstva

Izvješće stanju sigurnosti u Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj za 2007. godinu  podnio je Ivan Merčep, načelnik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Izvješće je sadržavalo pregled osnovnih obilježja stanja sigurnosti tijekom dvanaest mjeseci 2007. godine. Izvješće je prihvaćeno.

Također je prihvaćen Prijedlog smjernica razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu, prijedlog Zaključka o pristupanju promjeni Statuta Splitsko-dalmatinske županije, nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske   županije za 2008. godinu, te nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.