Otvaranje ureda Jadranske euroregije u Bruxellesu

Kako je naglasio župan Sanader: „Otvaranjem ureda Splitsko-dalmatinska županija dobit će priliku za ostvarenje kvalitetnijih kontakata po pitanju pretpristupnih i kasnije pristupnih fondova“.

Djelovanjem u okviru ureda Jadranske Euroregije očekuju se pomaci u gospodarstvu, turizmu, poljoprivredi i ribarstvu.