Otvorena Agencija za obalni i linijski promet

Ministar Božidar Kalmeta istakao je važnost Agencije za pripremu naših brodara za izlazak na druga tržišta.

Otvaranju ove institucije, koja je dio značajnog segmenta državne politike prema otocima nazočni su bili i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije na čelu sa županom Antom Sanaderom.