PORUŠITI SVE BESPRAVNE OBJEKTE NA POMORSKOM DOBRU

U Splitu je 18. ožujka 2004. održana 48.sjednica Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije, kojom je predsjedao splitsko-dalmatinski župan Kruno Peronja. Na početku sjednice župan Kruno Peronja govorio je o zaštiti pomorskog dobra od bespravne gradnje.
- Odlučni smo zaustaviti bespravnu gradnju na pomorskom dobru – rekao je župan i dodao kako Splitsko-dalmatinska županija želi potaknuti sva tijela i inspekcije koje su mjerodavne za ovu oblast da smognu sredstava i snage te poruše sve što je bespravno sagrađeno na pomorskom dobru od malih nasipa, preko lučica, do građevina. Županija će pružiti logistiku svima koji žele prema zakonu i propisima graditi.- naglasio je župan Peronja.
Mr. sc. Željko Mišić, pomoćnik pročelnika u Upravnom odjelu za pomorstvo izvijestio je nazočne kako je novi Zakon o pomorskom dobru stupio na snagu 15. listopada prošle godine te odredio pomorsko dobro kao opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, koje kao takvo ima njezinu osobitu zaštitu. Morska obala uključuje i dio kopna nastao nasipanjem u dijelu koji služi iskorištavanju mora. Za posebnu upotrebu i gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra može se u Zakonom propisanom obliku fizičkim i pravnim osobama dati koncesija - rekao je, pored ostalog mr. Mišić.

- Pomorskim dobrom upravlja i vodi brigu o zaštiti Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine). Koncesije na pomorskom dobru se mogu dati na rok od 5 do 99 godina. One koje su do 20 godina daje Županijsko poglavarstvo, a koncesije u trajanju od 20 do 50 godina daje Vlada Republike Hrvatske, a one preko 50 godina Vlada ali uz suglasnost Sabora. Inspekcijski nadzor nad provedbama ovog Zakona provode inspektori pomorskog dobra resornog Ministarstva i inspektori lučke kapetanije – kazao je mr. sc. Željko Mišić.
Nives Dokoza, voditeljica Urbanističke građevinske inspekcije u Splitu rekla je kako se na teren izlazi po službenoj dužnosti i po zaprimljenim prijavama. Nakon izlaska na teren, donosi se rješenje, iza toga slijedi prekršajna prijava, ograđuje se gradilište.

Župan Kruno Peronja najavio je kako će se na svakoj sjednici Poglavarstva razmatrati pitanje pomorskog dobra i ustrajavati na rušenju bespravnih objekata. Jednako tako na svakoj sjednici govorit ćemo o problemu zbrinjavanja otpada. I tako sve dok se ne riješe ovi problemi- rekao je župan Peronja.

U nastavku sjednice Županijsko poglavarstvo odlučivalo je i raspravljalo o programima ulaganja u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata kako vodoopskrbe tako i odvodnje otpadnih voda te rekonstrukcije i izgradnje cesta i ostale prometne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije.

Županijsko poglavarstvo iscrpno je raspravljalo o aktualnom problemu zbrinjavanja komunalnog otpada te donijelo Zaključak o realizaciji osnivanja pravne osobe – Centra za gospodarenje otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije.
Splitsko-dalmatinski je župan Kruno Peronja naglasio kako zbrinjavanje otpada je važan problem koji se mora riješiti. Želja nam je da ga riješimo onako kako to rade razvijene zemlje.
Tomislav Mihotić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša izvijestio je o najnovijim događajima oko odlagališta Donja Gora u Podgori. On je rekao kako je izrađen projekt sanacije ovog odlagališta te predstavljen u Ministarstvu uz nazočnost predstavnika općine Podgora i Javne ustanove za zaštitu prirode Biokova. Glede Centra za gospodarenje otpadom pročelnik Tomislav Mihotić kazao je kako su za komunalni otpad mjerodavne općine i gradovi, a županije za industrijski i tehnološki otpad a jedinstveni centar koji će se gradit bit će namijenjen i za jedan i za drugi otpad.

Županijsko poglavarstvo odlučilo je da se Boksačkom klubu Split dodijeli iznos od 15 tisuća kuna i to namjenski za troškove nastupa boksača Vedrana Đipala na Olimpijskim igrama Atena 2004.

Marijana Šundov