Poslovni susret (B2B business to business)

Organizatori seminara su Splitsko-dalmatinska županija i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA


U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i Regionalne razvojne agencije Dubrovačko – neretvanske županije DUNEA održan je poslovni susret koji dio EU projekta CARDS 2004 Cross Border Co-operation koji za cilj ima razvoj ruralnog turizma u južnoj Dalmaciji (Splitsko dalmatinska i Dubrovačko neretvanska županija) i graničnim područjima BiH.


Cilj ovog poslovnog (B2B) susreta bio je okupiti i uspostaviti uspješnu poslovnu suradnju svih uključenih u ruralni turizam od turističkih agencija, seoskih obiteljskih gospodarstava, kušaonica do raznih drugih pružatelja usluga, te potaknuti kreaciju novih programa i tura.


U prvom dijeli izlagali su predstavnici turističkih agencija (Novasol, Interchalet, Split tours, Meridien ten, DMC iz Imotskog) na temu: prezentacija uspješnog programa/itinerara u ruralnom turizmu-razvoj itinerara, očekivanja turista, mogućnostima za unaprjeđenje; upotrebe agencije kao prodajnog kanala – kako ponuditi proizvode i usluge koji zadovoljavaju zahtjeve kvalitete tržišta; iskustvima s programima u ruralnom turizmu.


U drugom dijelu su izlagali pružatelji usluga u ruralnom turizmu (Vinarija Grabovac, Etno selo Kokorići, Udruga Cetinska krajina, Hum-eco tours) na temu: lokalna gastronomija, kultura, iskustva sa stranim i domaćim gostima, primjeri ponude koju žele razvijati u suradnji s agencijama.


Seminari su prisustvovali 32 agencije i predstavnici seoskih domaćinstava.