Predstavljeni planski dokumenti turističkih brendova - Centar za posjetitelje i Skrivena Dalmacija

Završno predstavljene planskih dokumenta Istraživanje turističkog tržišta, Marketing plan i Komunikacijska strategija  Centra za posjetitelje u Dugopolju, održano je putem online platforme u sklopu EU projekta Skriveni habitati, a u organizaciji naručitelja izrade dokumentacije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko dalmatinske županije. Dokumente su predstavile Kristina Petljak i Diana Nola ispred izrađivača, tvrtke Trotočka d.o.o.

Od  prosinca 2020 do prosinca 2021, u sklopu EU projekta Skriveni habitati, izrađena su tri planska dokumenta s ciljem definiranja smjernica za stvaranje prepoznatljivosti novog turističkog proizvoda „Skrivena Dalmacija“ i ''Centra za posjetitelje'' među lokalnim stanovništvom i posjetiteljima. Centar za posjetitelje predstavlja novu turističku atrakciju s fokusom na ostvarivanje cilja kreiranja ponude za cjelogodišnji turizam i kao polazišna točka outdoor turističke ponude zaleđa Splitsko-dalmatinske županije. Outdoor turističku ponudu i ostale atrakcije, prvenstveno u obuhvatu prostora od Vrlike do Vrgorca predstavit će se posjetiteljima kroz brend Skrivena Dalmacija. Cilj formiranja novog turističkog proizvoda „Skrivena Dalmacija“ je valorizacija i veća turistička vidljivosti ponude Dalmatinske zagore posjetiteljima na domaćem i stranom tržištu.

Za potrebe kreiranja strategije razvoja novih turističkih brendova provelo se istraživanje turističkog tržišta na području Splitsko- dalmatinske županije. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 25. veljače do 26. ožujka 2021. godine, izvan sezonskom razdoblju i uvjetima pandemije koronavirusa što je rezultiralo jedinstvenim uvidom u mišljenje ispitanika koji su činili turisti u dobi od 18 ili više godina, a koji su ostvarili noćenje u komercijalnom smještajnom objektu u protekle dvije godine. Istraživanjem su obuhvaćeni domaći gosti i gosti s najvažnijih emitivnih tržišta Splitsko-dalmatinske županije koji su pružili odgovore na pitanja o motivaciji dolaska u našu županiju, potrošnji,  razumijevanju  o tome što je to Centar za posjetitelje, socio-demografskom profilu gosta, preferiranom načinu putovanja. Između ostalog, istraživanjem je utvrđeno kako je  potrebna  dodatna intenzivna edukacija o prirodnoj baštini Splitsko-dalmatinske županije, odnosno što prirodna baština jest. Ispitanici povezuju termin prirodna baština s turističkim atrakcijama (kulturnom baštinom) i odlaskom u prirodu (spominju Marjan i Biokovo).

Centar za posjetitelje će se na inovativan, multimedijalan i edukativan način prikazati bioraznolikost i georaznolikost projektnog područja, a ujedno će se povećati njena turistička privlačnost i vidljivost na turističkom tržištu. Edukativna komponenta Centra omogućila bi interpretaciju prirodne baštine projektnog područja, edukaciju posjetitelja o važnosti očuvanja krajobrazne, biološke i geo raznolikosti, promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 te bi ujedno unaprijedila doživljaj posjetitelja kroz uporabu virtualne tehnologije.  

"Splitsko-dalmatinska županija ulaže u razvoj cjelogodišnjeg turizma. Proces  ostvarivanja cjelogodišnjeg turizma je kompleksan i dugotrajan, no pokretanjem novog turističkog proizvoda pod nazivom Skrivena Dalmacija  pružit ćemo  objedinjeni prikaz ponude naše Dalmatinske zagore koja je turistički atraktivna i dostupna tijekom cijele godine, naročito kroz outdoor turističku ponudu", istaknula je Matea Dorčić, pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo. 

Predstavljanju su nazočili direktori turističkih zajednica, predstavnici J.U. More i krš i predstavnici Splitsko-dalmatinske županije kojima će ovi dokumenti biti  značajna podloga za daljnji razvoj turističkih proizvoda ali i marketinško-komunikacijskih aktivnosti.    

Dokumenti će biti i javno dostupni po izradi web stranice EU projekta Skriveni habitati. Izradu publikacija sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.