PREUZIMANJE GRAPČEVE ŠPILJE

Tom je prigodom izvršena primopredaja špilje s predstavnikom Muzeja hvarske baštine g. Tomislavom Bucatom, čime je Javna ustanova ušla u posjed špilje