PROSTOR „DJEČJEG SELA“ ZA ZDRAVSTVENO-TURISTIČKE SADRŽAJE

Na dnevnom redu Županijskog poglavarstva našlo se Izvješće Povjerenstva koje se bavilo rješavanjem statusa Lječilišta „Dječje selo“ Baška Voda. Povjerenstvo se sastalo više puta, obišlo „Dječje selo“ te dalo prijedlog revitalizacije ove zdravstvene ustanove. Povjerenstvo je konstatiralo kako se radi o prostoru netaknute prirodne ljepote, površine oko 70 tisuća metara kvadratnih, te predložio integraciju sa specijalnom bolnicom „Biokovka“ te proširenje djelatnosti i na turističku. U tu svrhu (sukladno Prostornom planu) trebalo bi izgraditi zdravstveno-turističke sadržaje i to hotele, medicinske dvorane, bazene, dvorane za kongresni turizam. Medicinske usluge bi se pružale kako osiguranicima iz sustava obveznog zdravstvenog osiguranja HZZO tako i drugima.  Ako elaborat pokaže da se Splitsko-dalmatinska županija ne može upustiti u ovo ulaganje lječilište će se dati u zakup.

                                              M.Šundov