Prvi Info dan projekta E-CITIJENS održan na Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu


Dana 5. svibnja 2022. godine održao se prvi info dan projekta E-CITIJENS iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2022. Ukupna vrijednost projekta je 2,8 milijuna EUR, od čega se 85% financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Opći cilj projekta je povećanje sigurnosti hrvatskog i talijanskog područja Jadrana kod prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem kroz poboljšanje mjera i instrumenata za prevenciju i upravljanje u slučaju opasnosti.

Stručnjaci partnera na projektu, Ognjen Ćavar iz Splitsko-dalmatinske županije te Martina Baučić sa Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, ukratko su prezentirali projekt i ključne rezultate projekta: EDSS platformu - sustav za upravljanje hitnim situacijama za potrebe civilne zaštite zasnovanom na društvenim mrežama. Studenti su pozvani da aktivno sudjeluju u predstojećim aktivnostima: vježbama na kojima će se testirati EDSS platforma te oprema nabavljena kroz projekt (infracrvena termo kamera, gliser i podvodni skuter za spašavanje na moru, ICT i radiokomunikacijska oprema).

Ostali partneri na projektu su: Regija Molise kao voditelj projekta, Regija Veneto, EEIG Eurelations, Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bolonji, Općina Pescara, Jadransko-jonska euroregija, Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA i Grad Dubrovnik.