Radionica izgradnje kapaciteta i pilot akcija projekta TransCPEarlyWarning uspješno organizirane u Splitu


Simulacijsko-komunikacijska vježba civilne zaštite pod nazivom „POŽAR DALMACIJA 2023“ održana je 08. veljače u dvorani za sastanke Splitsko-dalmatinske županije (upravljačka skupina vježbe) i lokacijama operativnih centara sudionika vježbe (vježbovna skupina vježbe) s početkom u 12:00 sati. Na vježbi u dvorani i online putem su sudjelovali djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite - Područni ured za civilnu zaštitu Split (RCZ PUCZ Split), Vatrogasne zajednica Splitsko-dalmatinske županije (VZ SDŽ), Županijskog vatrogasno operativnog centra(VZ SDŽ), Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije (ZHM SDŽ), Prijavno-dojavna jedinica (ZHM SDŽ), Društva Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije (DCK SDŽ), Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije (PU SD), Operativno-komunikacijskog centra PUSD, Županijskog Centra 112 (PU CZ) i Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije.

Tema vježbe je simulacija svih događanja i postupaka tijekom gašenja šumskih požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji od strane nadležnih sudionika i operativnih snaga korištenjem podataka iz platforme za rano upozoravanje civilne zaštite TRANSCP EWS (izrađena u sklopu projekta TRANSCPEARLYWARNING).

Prije same vježbe, održana je obuka sudionika vježbe za korištenje Platforme TRANSCP EWS s početkom u 10.00 sati te su u sklopu radionice izgradnje kapaciteta, vanjski suradnici na projektu i stručnjaci iz područja civilne zaštite, Petar Vitas i Igor Milić održali predavanja na temu „Važnost alata za rano upozoravanje za sustav civilne zaštite“ i „Funkcionalnosti TransCP EWS Platforme“.

Po završetku vježbe obavljena je analiza vježbe sa svim sudionicima (upravljačka skupina i vježbovna skupina) i analiza rada EWS Platforme za rana upozorenja. U roku od 15 dana u suradnji sa svim sudionicima vježbe izradit će se detaljno izvješće o vježbi i radu Platforme.

Splitsko-dalmatinska županija partner je na projektu TransCPEarlyWarning iz programa Interreg ADRION. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.993.688,88 eura od čega je za Splitsko-dalmatinsku županiju određen iznos 209.935,96 eura. Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) sufinancira projekt u iznosu od 85%.

Glavni cilj projekta je unaprijediti sustave civilne zaštite, na način da se umreže i usklade sustavi za rano upozoravanje država Jadransko-jonskog područja, kako bi se povećala otpornost i brzina odgovora na prirodne katastrofe i tehničko-tehnološke nesreće.