TEHNOLOŠKI PARK U ŽUPANIJI

Splitsko-dalmatinska županija zainteresirana je za projekt razvoja tehnološkog parka na svom području i to u Vučevici, koja je zbog svog prometnog i geografskog položaja istaknuta kao najzanimljivija lokacija.

Na sastanku su predstavljeni dosadašnji projekti poput Tehnološkog parka „ Sophia Antipolis“ pokraj Nice otvorenog prije 30 godina, a kojim se stanje u francuskom gospodarstvu znatno poboljšalo.
 
Istaknuto je kako bi se planirani tehnološki park veoma dobro uklopio u  naš dalmatinski krajolik, jer se radi o ekološki čistoj industriji bez negativnog utjecaja na turistički atraktivno područje.