VIŠE SREDSTAVA ZA VATROGASCE

Na početku sjednice pred članovima Poglavarstva našao se Rebalans Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za  2004. godinu o čemu će se izjasniti i vijećnici Županijske skupštine. Uglavnom Rebalansom Proračuna rashodi i izdaci Županije za 2004. uravnoteženi su u visini od 315.135.649,00 kuna  što predstavlja povećanje od 15 posto, odnosno 40.950.628,00 kuna, izvijestila je pročelnica Anka Matošić.
 Županijsko poglavarstvo donijelo je Program o izmjeni Programa javnih potreba u području Udruga građana od značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2004. Uglavnom sredstva za Udruge nacionalnih manjina povećana su za 20.000,00 kuna, te za strukovne udruge za 160.000,00 kuna. Jednako tako Poglavarstvo je izmijenilo Program javnih potreba u vatrogastvu Splitsko-dalmatinske županije za 2004. Uglavnom izdvajanja za ove potrebe su povećana. Vatrogasna zajednica umjesto milijun i 530 tisuća kuna dobit će dva milijuna i 720 tisuća kuna, a civilna zaštita umjesto 160 tisuća kuna dobija 240 tisuća kuna. Jednako tako Županijsko poglavarstvo je odlučilo da se dodijeli 20 tisuća kuna Odjelu za hepatobiliopankreatičnu kirurgiju KB Split i to za nabavku multimedijalnog računala.
 Županijsko poglavarstvo dodijelilo je ukupno 769 tisuća kuna za namjenu izrade prostornih planova i to općini Gradac i Otok i gradu Vrgorcu.