VODA – VAŽAN PRIRODNI RESURS – BOGATSTVO NAŠE ŽUPANIJE

Županijsko poglavarstvo bilo je znaku voda. Na dnevnom redu se našlo čak osam točaka koje su se bavile kako ostvarenjem programa rada na lokalnim vodama na zaštiti od štetnog djelovanja voda u prošloj godini za četiri naša slivna područja „Srednjedalmatinsko primorje i otoci“, „Cetina“, „Vrljika“ i „Matica“, tako i planovima upravljanja lokalnim vodama u 2005. godini za ova četiri slivna područja. O istim temama izjasnit će se i vijećnici Županijske skupštine.
Tadija je Barun, zamjenik župana istaknuo  kako je važno voditi brigu i o flori i fauni uz vodne tokove te radovi ne smiju ugroziti bogatstvo života. Podžupan je istaknuo nestanak endemičnih vrsta rijeke Jadro – pastrve i ugora, koji su pred izumiranjem. Misi da ovdje je velika odgovornost i „Hrvatskih voda“.
 Županijsko poglavarstvo raspravom o vodama uklopilo se u Svjetski dan voda koji je baš 22. ožujka. Voda taj najvažniji prirodni resurs, uvjet je života, a rezerve pitke vode nisu beskonačne, stoga i mi moramo učiniti sve da zaštitimo vode – poruka je sa sjednice Poglavarstva.


        M. Šundov