ZAKAZANA 10. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 9. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Izvješće o zaštiti i korištenju kanjona rijeke Cetine
3. Prijedlog Programa javnih potreba iz područja lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006.
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005., namijenjenih za unapređenje i funkcioniranje lokalne samouprave.
5.  Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih turizmu.
6. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2005.
7. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2005.
8. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2005.
9. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2005.
10. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za područje ostalih tekućih donacija u 2005.
11. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – čestice zgrade 2048 Z.K.U. 2667 K.O. Split u naravi poslovni prostor 18,03 m2, anagrafske oznake Dioklecijanova ulica Split.
12. Izvješće o rezultatima drugog ponovljenog javnog natječaja za prodaju  stanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.
13. Prijedlog odluke o isplati naknade za obavljene poslove pružanja pravne pomoći Splitsko-dalmatinskoj županiji.
14. Prijedlog odluke o isplati naknade  Općinskom državnom odvjetništvu Građansko-upravni odjel za obavljene poslove pružanja pravne pomoći Splitsko-dalmatinskoj županiji.
15. Prijedlog zaključka o pružanju podrške Općini Dugi Rat.
16. Prijedlog zaključka u svezi izrade Prostornog plana uređenja Općine Jelsa.
17. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade članovima Upravnog vijeća Županijske  uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.