ZAKAZANA 22. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.  Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2006. godini na području Splitsko-dalmatinske županije.
2.  Izvješće o stanju izgrađenosti komunalne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja,
3.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj – lipanj 2007.,
4.  Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna financijskog plana Županijske uprave za ceste na području  Splitsko-dalmatinske županije za 2006.,
5.  Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. Županijske uprave za ceste na području Splitsko- dalmatinske županije,
6.  Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Kliničkoj bolnici Split,
7.  Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split,
8.  Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Nastavnom zavodu za javno  zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split,
9.  Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Stomatološkoj poliklinici Split,
10. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć   Splitsko-dalmatinske županije,
11. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Poliklinici za rehabilitaciju  osoba sa smetnjama u razvoju,    
12. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Specijalnoj bolnici za medicinsku       rehabilitaciju „Biokovka“, Makarska,
13. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Lječilištu „Dječje selo“, Baška  Voda,
14. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi – Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, Split,
15. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Split, 
16. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Lovret, Split,
17. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe  Makarska,
18. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi – Domu za starije i nemoćne osobe Vis,
19. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole kraljice Jelene, Solin,
20. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Graditeljsko-geodetske škole, Split,
21. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Aržano, Aržano,
22. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  Osnovne škole Trilj, Trilj,
23. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća  Doma za starije i nemoćne osobe Vis,
24. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine,
25. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za  prosvjetu i  kulturu Županijske skupštine,
26. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustanovljenju Zajedničkog  lovišta XVII/127– „ŽEŽEVICA-GRABOVAC“,
27. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustanovljenju Zajedničkog lovišta XVII/115– „KLIS“,
28. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/124 – „KREŠEVNICA“,
29. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/129 –„ŠEMINOVAC“,
30. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/130 – „PROLOŽAC“,
31. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/132 –„ZMIJAVCI“,
32. Prijedlog odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/146 –„RUNOVIĆI“,