ZAKAZANA 26. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.Prihvaćanje zapisnika sa 25.  sjednice Županijske skupštine,
2.Prijedlog Proračuna  Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
3.Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
4.Prijedlog programa javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
5.Prijedlog programa  javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
6.Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
7.Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu  Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
8.Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
9.Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
10.Prijedlog programa  javnih potreba u športu Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
11.Prijedlog programa javnih potreba zaštite kulturne baštine Splitsko-dalmatinske županije  za 2008. godinu,
12.Prijedlog programa  javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu,
13.Prijedlog odluke o davanju jamstva za kreditno zaduženje Nastavnog zavoda  za  javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,
14.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za raspolaganje imovinom  Zdravstvenoj školi, Split,
15.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za  starije i nemoćne osobe Split,
16.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Ekonomske škole Imotski,
17.Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune  Statuta Osnovne škole Vrgorac, Vrgorac,
18.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kneza   Branimira, Donji Muć,
19.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Grohote, Grohote,
20.Prijedlog rješenja o imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Milana Begovića, Vrlika,
21.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vis, Vis,
22.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Josipa Pupačića, Omiš,
23.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivana  Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han,
24.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Antun  Matijašević Karamaneo, Vis,
25.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke škole, Split
26.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Industrijske škole, Split,
27.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole, Split,
28. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Ženskog đačkog doma, Split,
29.Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje općine Runovići.