ZAKAZANA 33. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 31. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom interesu Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske gorske službe spašavanja za djelovanje Stanice Split i Stanice Makarska na području Splitsko-dalmatinske županije.
3. Prijedlog programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
4. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/102-VIS.
 5. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/103- ŠOLTA.
 6. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište xvii/105-ČIVO.
 7. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/109 – KAŠTELA.
 8. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/110 – VILAJA.
 9.  Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/111 – TRIŠTENICA GORNJA.
 10. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/112 – BILUŠ.
 11. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/113 – LJUBEČ.
 12. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/114 – DUGOBABE.
 13. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/116 – ZAMOSORJE GORNJE.
 14. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/117 – DICMO.
 15. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/119 – OGORJE.
 16. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/120 – VRLIKA.
 17. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/122 – SINJ.
 18. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/123 – TRILJ.
 19. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/124- KREŠEVNICA.
 20.Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/126- LOVREĆ.
 21.Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/127- ŽEŽEVICA.
 22. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/129 – ŠEMINOVAC.
 23. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/131 – IMOTSKI.
 24. Nacrt  prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/133 – POLJICA.
 25. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/134 – VRGORAČKI RASTOK. 
 26. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/135 – VRGORAČKO JEZERO.
 27. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/137- KOZICA.
 28. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/141 – BAŠKA VODA.
 29. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/142- PODMOSORJE.
 30. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/143- BRAČ.
 31. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/144- HVAR.
 32. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/147- TRIŠTENICA DONJA.
 33. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/148 – ZADVARJE.
 34. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju Ugovora o zakupu za zajedničko lovište XVII/149 – ZAMOSORJE DONJE.
  35. Prijedlog odluke o avansnoj isplati sredstava Županijskog proračuna za 2006. godinu (dio poz. 457 i poz. 458).
 36. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – dio dva poslovna prostora, Split, Tolstojeva 22.
 37. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog  dobra označenog  kao čestica zgrade 231 upisanog u Z.K.U. 4541 K.O. Kaštel Stari.
 38. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog  dobra  označenog  kao čestica zgrade 170 upisanog u Z.K.U. 620 K.O. Kaštel Stari.
 39. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina  u Republici Hrvatskoj za austrijsku državljanku Kathe Kratz.
 40. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog  dobra u naravi stojne kuće, anagrafske oznake Solin, Gašpina 51.
 41. Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje imovinom CENTRU ZA KULTURU BRAČ, SUPETAR.
 42. Prijedlog Odluke o imenovanju Županijskog povjerenstva za stipendiranje mladih nadarenih športaša.