ZAKAZANA 36. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 34. i 35. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog programa javnih potreba iz područja lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2007.       
3. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Split.      
4. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Split.
5. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i  dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Makarska.
6. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i  dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Vis.
7. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama  i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju  „Biokovka“.
8. Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.
9.Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije.
10.Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Stomatološke poliklinike Split.
11.Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i  dopunama Statuta Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju.
12.Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i  dopunama Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.
13.Prijedlog odluke o visini novčane pomoći djeci hrvatskih branitelja poginulih u       Domovinskom ratu i djeci hrvatskih branitelja koji su izvršili suicid za 2007. godinu.
14.Prijedlog odluke o donošenju Programa podizanja razine svijesti o okolišu na području Splitsko-dalmatinske županije i o rasporedu sredstava Županijskog  proračuna za te namjene u 2007.
15. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o održavanju lučkih objekata pomorske signalizacije.       
16.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o zakupu i održavanju svjetleće plutače.
17.Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  Ekonomske škole Imotski.       
18.Nacrt prijedloga rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora  Osnovne škole Majstora Radovana, Trogir.
19.Prijedlog zaključak o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području  kulture za 2007.
20.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području  udruga građana za 2007.
21.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicama za sufinanciranje vjerskih zajednica u 2007.
22.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na prvo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 1642, Z.K.U. 3513 K.O. Split, za 600/1152 dijela cjeline, anagrafske oznake Split, Obala hrvatskog narodnog preporoda 23.
23.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na prvo prvokupa kulturnog dobra, čestice zgrade 2020/2 Z.K.U. 1684 K.O. Split, anagrafske oznake Hrvojeva 9.
24.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na prvo prvokupa kulturnog dobra, u naravi stana položenog na III katu, označenog broj 2, anagrafske oznake Split, Buvinina 1.
25.Prijedlog odluke o kratkoročnoj pozajmici Općini Selca.