ZAKAZANA 38. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 37. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga Godišnjeg obračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006.  
3. Izvješće o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na području Splitsko-dalmatinske županije.
4. Informacija o daljnjem tijeku aktivnosti u trgovačkim društvima vodnog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije.
5. Prijedlog Plana aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara na   području Splitsko-dalmatinske županije.
6. Prijedlog Županijskog financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u protupožarnoj sezoni 2007. godini na području Splitsko-dalmatinske županije.
7. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti za područje Splitsko-dalmatinske županije.
8. Prijedlog Plana rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije.
9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije.
10. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Programa zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – Vrgorac i Hvar.
11. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinica zakupa – Vrgorac i Hvar.
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Programa zakupa Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije – Trilj.
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o početku davanja u zakup jedinica zakupa – Trilj.
14. Nacrt Prijedloga odluke o određivanju visine naknade za obavljene poslove utvrđivanja nastupa smrti, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove.
15. Izvješće o rezultatima Javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije prikupljanjem pismenih ponuda.
16. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu Službe unutarnje revizije Splitsko-dalmatinske županije.
17. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2007.
18. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2007.
19. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2007.
20. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Zsuzsanne i Matyasa Gyla Kerenyi.
21. Nacrt Prijedloga Odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/101-BIŠEVO I SV. ANDRIJA
22. Nacrt Prijedloga Odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/102-VIS
23. Nacrt Prijedloga Odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/103-ŠOLTA
24. Nacrt Prijedloga Odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/104-VELI I MALI DRVENIK
25. Nacrt Prijedloga Odluke  o  ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/105-ČIOVO
26. Nacrt Prijedloga Odluke o ustanovljenju zajedničkog lovišta XVII/106-SEVID-VINIŠĆE