ZAKAZANA 41. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 40.  sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom financijskih kretanja u 2006. godini.
3. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2006. godini na području Splitsko-dalmatinske županije.                              
4. Nacrt prijedloga Plana navodnjavanja za područje Splitsko-dalmatinske županije.
5. Nacrt prijedloga odluke o prihvaćanju Projekta „Regionalni jamstveni instrumenti – RJI“ za 2007. godinu.
6. Nacrt prijedloga odluke o dopuni Odluke o prihvaćanju Projekta „Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik“ za 2004. godinu.
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
8. Prijedlog odluke o raspisivanju Natječaja za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma Splitsko-dalmatinske županije za 2007.
9. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Splitsko-dalmatinske županije za 2006. – Nalaz i Mišljenje
10.Prijedlog odluke o otpisu pozajmice i odobrenju sredstava za sufinanciranje otplate kredita Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split.
11.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu rekonstrukcije i korištenja luke nautičkog turizma – privezišta na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio ispred hotela Lav.    
12.Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Ovčice.
13.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. godinu (pozicija 470).
14.Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih.
15.Prijedlog programa provedbe mjera Nacionalne populacijske politike Splitsko-dalmatinske županije.
16.Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
17.Prijedlog odluke o rasporedu sredstava proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu namijenjenih za sufinanciranje programa rada srednjih škola s pravom javnosti.
18.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2007.