ZAKAZANA 42. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 41. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji sa smjernicama daljnjeg razvoja - davanje mišljenja.
3. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Kliničkoj bolnici Split.
4. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Split
5. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split
6. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Stomatološkoj poliklinici Split.
7. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije.
8. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Poliklinici za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju.
9. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“, Makarska.
10. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Lječilištu „Dječje selo“, Baška Voda.
11. Izvješće o stanju u zdravstvenoj ustanovi - Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije, Split
12. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Split.
13. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Lovret, Split.
14. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe Makarska.
15. Izvješće o stanju u socijalnoj ustanovi - Domu za starije i nemoćne osobe   Vis.
16. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna za 2007. godinu, pozicija 231 - namijenjenih socijalnoj skrbi.
17. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2007., pozicija 254 - namijenjenih zdravstvu.
18. Nacrt prijedloga Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja za zakup zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije.
19. Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za dodjelu u zakup zajedničkih lovišta.
20. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
21. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007., namijenjenih za financiranje rada nacionalnih manjina.
22. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007., namijenjenih za unapređenje i funkcioniranje lokalne samouprave.