ZAKAZANA 43. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.Prihvaćanje zapisnika sa 42. sjednice Županijskog poglavarstva.
2.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za siječanj – lipanj 2007.
3. Izvješće o stanju izgrađenosti komunalne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja.
4.Nacrt Prijedloga zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog godišnjeg obračuna financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2006.
5.Nacrt Prijedloga zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. Županijske uprave za ceste na području Splitsko- dalmatinske županije.
6.Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o ustanovljenju Zajedničkog lovišta XVII/127- „ŽEŽEVICA-GRABOVAC“ – Davanje mišljenja.
7. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o ustanovljenju Zajedničkog lovišta XVII/115-„KLIS“- Davanje mišljenja.
8.Prijedlog Odluke o privremenoj prenamjeni sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi – pozicija 435.
9.Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima  prosvjete u 2007.
10.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2007.
11.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2007.
12.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje vjerskih zajednica u 2007.
13.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2007.
14.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti školama za narudžbu radova  i usluga.
15.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj za mađarsku državljanku dr. Mirtill Zsuzsannu Muska.
16.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Zsolta Veresa i Andreu Perlaki.
17.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Miklosa Meszarosa i Miklosne Meszaros.
18.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Ketila Thorleifa Morka Tvetena i Anne Helene Smeby Tveten.
19.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 276 Z.K.U. 2221 K.O. Kaštel Lukšić.
20.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 164 i čestice zgrade 168 Z.K.U. 1327 K.O. Kaštel Štafilić.
21. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 53 i čestice zgrade 54 Z.K.U. 328 K.O. Kaštel Stari.
22. Prijedlog pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam Splitsko-dalmatinske županije.
23.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih turizmu.