ZAKAZANA 52. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 51. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Nacrt prijedloga Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.
3. Nacrt prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.   godinu.
4. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u zdravstvu  Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.
5. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko-dalmatinske županije   za 2008. godinu.
6. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.
7. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u   osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.
8. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.
9. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u  športu Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.
10.Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u  kulturi i tehničkoj  kulturi  Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu.
11.Nacrt prijedloga  Programa javnih  potreba  zaštite kulturne baštine u  Splitsko-  dalmatinske  županije za 2008. godinu.
12.Nacrt prijedloga Programa javnih potreba sufinanciranja  vjerskih zajednica  Splitsko-dalmatinske  županije za 2008. godinu.
13. Prijedlog programa javnih potreba u području Udruga građana Splitsko-dalmatinske županije  za 2008.
14.Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Zdravstvenoj školi, Split.
15.Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2007.
16. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2007.
17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za narudžbu radova i usluga.
18. Prijedlog plana o izmjenama i dopunama Plana nabave radova i usluga pri Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport na izgradnji i sanaciji objekata osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2007. godini.
19.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, u naravi  poslovnog prostora u prizemlju zgrade sagrađenog na čestici zgrade 1748 Z.K.U. 2123 K.O. Split anagrafske oznake Split Adamova 2.
20.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra čestice zgrade  611 Z.K.U. 557 K.O. Komiža.
21.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnina u  Republici  Hrvatskoj za mađarske državljane Zsamboki Janosa i Janosnu.
22.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Zsolta Palliana.