ZAKAZANA 57. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.Prihvaćanje Zapisnika sa 56. sjednice Županijskog poglavarstva,  
2.Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2007. godini na području Splitsko-dalmatinske županije.     
3.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2008. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
4.Nacrt prijedloga odluke o mjerilima  i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2008. godini.
5.Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2008.
6.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2008.
7.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za sufinanciranje vjerskih zajednica u 2008.
8.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2008.
9.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanima Bence Kovacsa.
10.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Gabora Szalkia i Tibora Szalkaia.
11.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Laszla Uhria.
12.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Pettia Csabu.
13.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarskog državljanina Stefanovics Leventea.
14.Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarsku državljanku Eszter Fazakas.
15.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to čestice zgrade 41 Z.K.U. 92 poduložak 11, K.O. Kaštel Novi.
16.Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, u naravi stana površine 133,93 m2 položenog na drugom katu zgrade, anagrafske oznake Obala kneza Branimira 10, izgrađenog na čestici zgrade 3405 Z.K.U. 6186 K.O. Split.
17.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2008., pozicija 270 – namijenjenih zdravstvu – DECENTRALIZACIJA.
18.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o nabavci CT uređaja za Ispostavu Hvar – Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.
19.Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa i projekata veteranskih udruga.
20.Nacrt prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustroju Doma za starije i nemoćne osobe Vis.
21.Prijedlog odluke o donošenju Programa podizanja razine svijesti o okolišu na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava na proračunskoj poziciji RO 370.
22.Prijedlog odluke o donošenju programa sanacije nelegalnih odlagališta na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava na proračunskoj poziciji RO 365 i RO 366.
23.Prijedlog odluke o donošenju Programa podizanja razine svijesti o okolišu na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava na proračunskoj poziciji RO 369 i RO 370. 
24.Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2008.
25.Odluke odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2008.
26.Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2008.
27.Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2008.
28.Prijedlog odluke o donošenju Programa izgradnje Regionalnih sustava vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2008.
29.Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju prometne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2008.
30.Nacrt prijedloga Zaključka o davanju prethodnog mišljenja za izgradnju spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, sa područja Rašćana i Župe u općini Zagvozd.