ZAKAZANA 58. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.  Prihvaćanje Zapisnika sa 57. sjednice Županijskog poglavarstva.
2.  Izvješće o poduzetim i ostvarenim aktivnostima na pripremi za turističku sezonu 2008. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije.
3.  Prijedlog odluke o prihvaćanju Deklaracije o ruralnom turizmu.
4.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji u projektu „AMAMO“.
5. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2008. namijenjenih turizmu.                                                   
6. Izvješće o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na području Splitsko-dalmatinske županije.
7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2008. namijenjenih za financiranje rada nacionalnih manjina.
8.  Prijedlog odluke o donošenju strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije.
9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2008. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
10. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2008. pozicija 226 i 235 – namijenjenih zdravstvu.
11. Nacrt prijedloga rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Poliklinike za   rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split- davanje mišljenja.
12. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima  za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2008.
13. Prijedlog zaključka o raspodjeli  sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2008.
14. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2008.
15. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2008.
16. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za mađarske državljane Gyula Simaia i Marijku Dinevu Simaine Dimitrovu.