ZAKAZANA 9. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA


1. Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za gospodarski razvitak Splitsko-dalmatinske županije.
2. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
3. Prijedlog odluke o isplati potpora poduzetnicima i konzultantima.
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa čišćenja okoliša od nekontrolirano odloženog otpada na području Splitsko-dalmatinske županije i o rasporedu sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2005.
5. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2005.
6. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2005.
7. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2005.
 8. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za područje ostalih tekućih donacija u 2005.
9. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2005.
10.Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Programa poticanja obnove raseljenih i zapuštenih sela „Etno-eko“ u svrhu proširenju turističke ponude.
11.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005., namijenjenih za unapređenje i funkcioniranje lokalne samouprave.
12.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005.,  namijenjenih za financiranje lokalnih izbora.
13.Prijedlog odluke o isplati sredstava namijenjenih podmirenju usluga pravnog zastupanja Splitsko-dalmatinske županije.
14.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2005. namijenjenih zdravstvu.
15.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. godinu (pozicija 409).
16.Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave radova za sanaciju mula-obale u Uvali Firule u Splitu.
17.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju nabavke opreme – plivajuće brane za opremanje Centra za skupljanje i obradu otpadnih ulja i zauljenih voda.