ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Izvješće Povjerenstva za izradu Prijedloga rješenja statusa Lječilišta „Dječje selo“, Baška Voda. 
2. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području Udruga građana za 2005.
3. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2005.
4. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za područje ostalih tekućih donacija u 2005.
5. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije.