ZAKAZANA SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA


1. Prihvaćanje zapisnika sa 69. i 70. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata odvodnje i izgradnja novih objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama na te namjene u 2005.
3. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2005.
4. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnja novih objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima i ustanovama u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2005.
5. Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnja novih objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima i ustanovama u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2005.
6. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2005. namijenjenih turizmu.
7. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio Kašjuni.
8. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio Kaštelet.
9. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.
10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera za pripremu protupožarne sezone.
11. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2005. 
12. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području udruga građana za 2005.
13. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području kulture za 2005.
14. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2005.
15. Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima za područje ostalih tekućih donacija za 2005.