ZAŠTITI RIJEKU CETINU

Početak sjednice Županijskog poglavarstva bio je u znaku rijeke zeleno-modre ljepotice Cetine, odnosno točnije zaštite i korištenja kanjona ove rijeke. O ovom je opširnije govorio Ivan Gabelica, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije. U prostoru oko rijeke Cetine (od izvora do ušća) zaštićeni su slijedeće prirodne vrijednosti: kanjon Cetine od ušća do Tisnih stina, izvor Rude, kanjon Sutine, lokalitet Rumin i potok  Grab - svi navedeni lokaliteti su kategorije značajnog krajobraza. Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije preventivno je zaštićena rijeka Cetina od izvora do ušća sa okolnim lokalitetima Gospin gaj, izvor Kosinca, izvor rijeke Goručice, izvor u Malim Koritima, Paško polje, priroda oko tvrđave Čačvina, riječica Ovrlja i lokalitet „Pavića nebesa“. U raspravi članovi Poglavarstva su istaknuli potrebu najveće zaštite rijeke Cetine, te će se za jednu od narednih sjednica pripremiti jedno potpuno izvješće o radu Javne ustanove.  

Županijsko poglavarstvo donijelo je Program javnih potreba iz područja lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2006. Ovim Programom rasporedit će se oko 6 milijuna kuna Županijskog proračuna za potrebe lokalne samouprave. Od ovog iznosa oko milijun i 200 tisuća kuna utrošit će se za izgradnju trafostanica i javne rasvjete, 500 tisuća kuna za zaštitu okoliša i gotovo isto toliko za poboljšanje uvjeta rada lokalne samouprave, isti iznos namijenjen je  za financiranje lokalnih izbora i nacionalne manjine. Najveći iznos od 3 milijuna i 300 tisuća kuna u godini ispred nas utrošit će se za poboljšanje komunalne infrastrukture te izradu dokumentacije (prostorni planovi i ostalo).
                         
                                                                         Marijana Šundov