Županija na sajmu vina u Dusseldorfu

 

 

U sklopu trodnevne manifestacije održano je i predstavljanje vina s područja naše Županije, koje je pobudilo veliko zanimanje posjetitelja. Temeljem obavljenih brojnih poslovnih razgovora i uspostavljenih novih poslovnih suradnji može se zaključiti da je nazočnost na sajmu bila uspješna.