ŽUPANIJSKA SLIKA ZDRAVLJA

U Splitu je 30. lipnja 2004., pod predsjedanjem doc.dr. sc. Mihovila Biočića, održana 29. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije . Predsjednik doc.dr.sc. Biočić pozvao je županijske vijećnike na već tradicionalni županijski izlet 9. i 10.srpnja gradu Kotoru i Kotorskoj biskupiji s ciljem suradnje i pomoći našim ljudima u susjednoj Crnoj Gori, te obnove crkve svetog Dujma u Škaljarima (kod Kotora).

Za ovu sjednicu moglo bi se reći da je bila posvećena stanju zdravstva u našoj Županiji jer su se na dnevnom redu Županijske skupštine našla izvješća o stanju u zdravstvenim i socijalnim ustanovama čiji je osnivač i vlasnik Splitsko-dalmatinska županija te Izvješće o stanju u Kliničkoj bolnici Split čiji je vlasnik i osnivač Republika Hrvatska. Napominjemo da se o stanju u ovim zdravstvenim i socijalnim ustanovama raspravljalo i na sjednicama Županijskog poglavarstva. Ravnatelji zdravstvenih ustanova: dr. Miran Propadalo (Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije); doc. dr. Dujomir Marasović (Klinička bolnica Split), dr. Marko Ožić -Bebek (Specijalna bolnica "Biokovka"), Ivo Jurišić (Lječilište "Dječje selo" Baška Voda), dr. Leo Luetić (Hitan medicinska pomoć Split), Mr. Mirko Mikelić (Stomatološka poliklinika), prim. dr. Margarita Restović-Sirotković (Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju), dr. Mladen Smoljanović (Zavod za javno zdravstvo) i Darija Naranča (Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije) kratko su izvijestili o stanju u svojim ustanovama. Ukratko problematika bi se mogla svesti na činjenice kako zdravstvenim ustanovama kronično nestaje novaca. U Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije (nastao spajanjem 13 domova zdravlja) naslijeđen je dug od 19 milijuna kuna, a gubitak stvaraju izvanbolnička rodilišta u kojima se rađa mali broj djece. Kako bi rodilište bilo financijski isplativo godišnje bi trebalo imati 700 poroda , kazao je dr. Miran Propadalo, naglašavajući kako rodilište na cijelom Braču ima godišnje samo 70 poroda, a ono u Makarskoj 150 poroda godišnje. Tehnološkim viškom bit će proglašeno od 100 do 120 djelatnika uglavnom administrativnog i tehničkog osoblja.

Dr. Dujomir Marasović, ravnatelj KB Split izvijestio je vijećnike Županijske skupštine kako Klinička bolnica Split ima dug od 189 milijuna kuna, od čega je 65 milijuna čistog gubitka. Ravnatelj dr. Marasović kazao je kako nova Uprava Bolnice želi srezati troškove, ali ne na štetu pacijenata. Umjesto 14,5 milijuna kuna mjesečno za lijekove, u lipnju je planirano 10,5 milijuna kuna. Ne radi se o uskraćivanju lijekova, naglasio je dr.Marasović, nego o optimalnom trošenju sa točnim i strogim vođenjem evidencije lijekova. Glede zaposlenika ravnatelj je rekao kako se ljudi neće otpuštati, ali ni primati novi. Prioritet splitske Bolnice je rodilište, a Vlada ga je odobrila pa se kreće sa procedurom. Kupnjom dodatne jeftinije opreme i edukacijom kadra čekanje na neke pretrage s osam mjeseci smanjit ćemo na 14 dana - rekao je dr. Marasović te najavio i preuređenje bolničke kuhinje.

U ime Kluba vijećnika SDP vijećnik Ivan Pavić je kazao kako izvješća ipak ne treba na ovaj način raditi. Njih najviše brine sudbina ljudi proglašenih viškom te gubitak u splitskoj Bolnici. Vijećnik Pavić upitao je i što je sa kapitalnim ulaganjima u Bolnicu Split, a posebno u kardiokirurgiju jer se baš od bolesti srca i krvnih žila najviše umire. Vijećnik Pavić je rekao kako će ako se ovako nastavi Lječilište "Dječje selo" biti uništeno te trba pomoći ovu instituciju.

Vijećnica Marija Santica upozorila je na katastrofalno stanje sanitarnih čvorova u KB Split, te smatra kako sređivanje sanitarija treba biti na listi prioriteta.

Vijećnik Juraj Krstulović upozorio je na specifičnost zdravstvene zaštite na otocima. On misli kako mu se čini kako je jedan sustav koji nije bio dobar zamijenjen drugim koji u stvarnosti ne funkcionira. Ispada da uvijek pacijent mora ići u Split. Trenutno na otoku Braču nezadovoljni su i pacijenti i zdravstveni djelatnici.

Dr. Leo Luetić, ravnatelj Hitne medicinske pomoći kazao je kako sada ima 65 timova hitne medicinske pomoći, a 20 ih je u stanju pripravnosti. Otok Brač pokriva 5 timova i jedan dodatni u vrijeme turističke sezone.

Poslije rasprave kojoj su svoj doprinos dali vijećnici: Ante Stipčić, Zdravko Vuletić i Vinko Bajrović Županijska skupština usvojila je navedena izvješća.

Helena Bandalović, stručna savjetnica u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti upoznala je vijećnike Skupštine o Projektu "Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj samoupravi".
- Krajem prošle godine županijski tim na čelu sa županom Krunom Peronjom je uz pomoć projekta Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar istraživao a konačni cilj bio je dobiti odgovore na pitanja : Koji su zdravstveni prioriteti u Županiji? Koje su najslabije točke zdravstva? Kako ih riješiti? Ukratko - ŽUPANIJSKA SLIKA ZDRAVLJA. Pri tome misao vodilja je bila: SPRIJEČITI SE MOŽE ONO OD ČOVJEKA - ČOVJEKU UČINJENO. Prirodno od Boga stvoreno može se izučavati i etičnom primjenom znanstvenih saznanja pokušati unaprijediti. Istraživanje je obuhvaćalo snimanje stanja na terenu, a rezultati pokazuju kako postoji 5 zdravstvenih prioriteta u našoj Županiji: prometne traume, dostupnost zdravstvene zaštite, zaštita materinstva, bolesti ovisnosti i duševno zdravlje - kazala je Helena Bandalović, pored ostalog. Ona je istaknula kako glede pobola ljudi u Splitsko-dalmatinskoj županiji najučestalije su bolesti srca, ozljede, duševne bolesti te komplikacije trudnoće, poroda i perinatalnog razdoblja. Po ove zadnje dvije vrste bolesti na žalost Splitsko -dalmatinska županija je u državnom vrhu. Druge hrvatske županije nemaju ovako visok postotak duševnih bolesti i komplikacija vezanih za trudnoću i perinatalno razdoblje novorođenčadi. Stoga su i ove bolesti našle mjesta u zdravstvenim prioritetima Županije. - kazala je stručna savjetnica Helena Bandalović.

Županijska skupština usvojila je navedeno Izvješće, a u nastavku sjednice razmatrana su i usvojena izvješća o stanju u socijalnim ustanovama: Domu za starije i nemoćne osobe Split, Domu za starije i nemoćne osobe Lovret, Domu za starije i nemoćne osobe Vis te Domu za starije i nemoćne osobe Makarska. Ravnateljica ove posljednje socijalne ustanove Marija Lelas najavila je početkom srpnja svečano otvaranje Doma u Makarskoj za 70 korisnika.

Vijećnici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije prihvatili su i pohvalili Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2003. - Nalaz . Uglavnom revizori Državnog ureda za reviziju svake godine redovito obavljaju reviziju proračunskog poslovanja Županije, pa je tako bilo i ove godine za poslovanje u 2003. Nalazi govore kako je poslovanje Splitsko-dalmatinske županije uredno i obavlja se na zakonit način.

Odlukama Županijske skupštine promijenjen je i naziv našim informativnim glasilima u «Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije» i «Kronika Splitsko-dalmatinske županije» jer je novim Zakonom o područjima županija, gradova i općina naša županija nazvana Splitsko-dalmatinska županija.

Jednako tako Županijska skupština je dala pozitivno mišljenje o imenovanju Ivana Merćepa za načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske, te donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije. Novina je uvođenje službe nadzornika čuvara prirode – rendžera.

Sjednica Županijske skupštine nakon višesatnog zasjedanja prekinuta je zbog nedostatka kvoruma.