Županijsko poglavarstvo u Supetru

Članove Županijskog poglavarstva na čelu sa županom Antom Sanaderom i županijske pročelnike pozdravili su domaćini Ante Kirigin, gradonačelnik Grada Supetra i dr. Andrija Buljević, predsjednik Gradskog vijeća Grada Supetra.

O razvojnim projektima i poteškoćama s kojima se susreću članove Poglavarstva izvijestili su načelnici i predstavnici otočkih općina, koji su još jednom istakli zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom sa Županijom.