2. kolovoza 2023.

Izmjena godišnjeg plana financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području SDŽ za 2023. godinu