Obavijesti

Izvješće o ponovnoj Javnoj raspravi Prijedloga III. izmjena i dopuna prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga III. izmjena i dopuna PP SDŽ