10. siječnja 2022.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, k.o. Jelsa