Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju srednjetlačne plinske mreže KLISA, KAŠTELA i SOLINA na kat.čest. k.o. Klis, Solin i Kaštel Sućurac