2. veljače 2022.

Javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine u Baškoj Vodi na č.z. 5412/4 k.o. Bast – Baška Voda