Obavijesti

Javno izlaganje: „Studija o utjecaju na okoliš rekonstrukcije i proširenja Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“

Javno izlaganje u sklopu javne rasprave o „Studiji o utjecaju na okoliš rekonstrukcije i proširenja Sjeverne luke na lučkom području Vranjičko-solinskog bazena pod upravom Lučke uprave Split“, će se održati 24. studenog 2020. na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu,  u 18,30 sati, a isto se može pratiti i „uživo“  putem slijedećeg linka:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZkN2M2NzItYmFkYi00NWFiLWE2ZGItYjEwYTBhNjIwZmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f5b73496-1ed0-4cde-bccb-0002d5225824%22%2c%22Oid%22%3a%22ac362616-7e5d-412c-b16d-d98975461163%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d