Obavijesti

Objava dokumenta temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 02/14 - Odluka USRH i 96/16), objavljuje se Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016 .godine Duje Draganje nezavisnog vijećnika u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije s kandidacijske liste grupe birača.

Dokumenti za preuzimanje