Obavijesti

Objava dokumenta temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promiždbe

Temeljem članka 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 27/13), objavljuje se Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01.2014. do 30.06.2014.godine Duje Draganje nezavisnog vijećnika u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije s kandidacijske liste grupe birača.

Dokumenti za preuzimanje