8. 4. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uzgajalište bijele ribe i školjaka u uvali Vela Luka, otok Šolta, k.o. Gornje Selo
8. 4. 2016.
Javni poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki Cemex Hrvatska d.d. iz Kaštel Sućurca - Sv. Juraj
6. 4. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa u k.o. Solin
1. 4. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju gradevinske čestice za stambenu zgradu na kat.čest. 11693 i 11694 k.o. Marina
31. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za stambenu zgradu u k.o. Marina
29. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za pristupnu prometnicu za eksploatacijsko polje gipsa sa priključkom na državnu cestu D219, k.o. Glavice
24. 3. 2016.
Javni uvid za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje vodoopskrbne mreže naselja Ljubljeva i Blato na području općine Marina
18. 3. 2016.
Javni uvid Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu: Turističko naselje u uvali Livka s lukom nautičkog turizma (otok Šolta)
18. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene u k.o. Okrug
18. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građene priključnog kabela za TS "Vranjica 10" u k.o. Seget Donji
16. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice u k.o. Vinišće
15. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade u k.o. Brnaze
15. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna mreže fekalne kanalizacije dijela naselja Kučine u k.o. Kučine i Mravince
14. 3. 2016.
Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja
14. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki Armanda promet iz Hrvaca
8. 3. 2016.
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
7. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju pretovarne stanice u k.o. Gornji Humac
4. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - sanacija odlagališta komunalnog otpada Welington u Visu
4. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za izgradnju vodoopskrbne sekundarne mreže naselja Nova Sela
1. 3. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Arheološki park „Salona“ info centar + uređenje terena u Solinu
29. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za proširenje groblja Dobranje
Prvi154156158Zadnji