26. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrdivanju građevne čestice za zgrade ozakonjene sukladno posebnom zakonu u k.o. Otok
25. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za reciklažno dvorište na kat.čest.zem. 3086/4 k.o.Solin
24. 2. 2016.
Obavijest o započinjanju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre grada Splita
23. 2. 2016.
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja oko crkvice Gospe od Žnjana
23. 2. 2016.
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac
23. 2. 2016.
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu
23. 2. 2016.
Obavijest o započinjanju Postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Dujmovača u Splitu
23. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice Sv. Nikole sa spojem na Ulicu don F.Bulića k.o. Solin
23. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki Marasović d.o.o. iz Dugopolja
22. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. iz Zagreba
22. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki Mali Luka d.o.o. iz Podstrane
22. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom tvrtki Peovica d.o.o. iz Omiša
19. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradniu plinskog distribucijskog sustava SDŽ, Visokotlačni plinovod od Solina do Splita
19. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru "FTTN Ravča - SVK privod i skraćenje petlje PK 3 u PM Kljenak - HAKOM 2"
18. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru ,,FTTN Umčani - SVK privod i skraćenje petlje PK1 Dusina - HAKOM 2"
10. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću zgradu - k.o. Glavice
9. 2. 2016.
Financijski izvještaj za 2015. godinu - Muzej hvarske baštine
9. 2. 2016.
Javni uvid Studije o utjecaju na okoliš rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Split-Solin
9. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju cjevovoda za vodoopskrbu područja Duga-Duboka, k.o. Okrug
4. 2. 2016.
Javna rasprava o Prijedlozima izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja - Općina Seget
2. 2. 2016.
Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela Ulice braće Radića kod OŠ "Ninčečvići"
Prvi155157159Zadnji