11. 8. 2014.
Ispostava Sinj - Poziv - uvid u glavni projekt zajedničke oznake STS-KB 14/14 - DP ELEKTRODALMACIJA SPLIT
6. 8. 2014.
Grad Solin - Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja - Područje Čeprljinac i Gašpini (UPU broj 11 i 10)
18. 7. 2014.
Obvijest - nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7: »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« unutar Programa ruralnog razvoja 2014-2020 za Republiku Hrvatsku.
17. 7. 2014.
Javni Poziv - izgradnja plinskog distribucijskog sustava Općine Dugopolje, srednjo – tlačna (ST) plinska mreža (5 bara) na kat. čest. zem. K.O. Koprivno i Dugopolje
17. 7. 2014.
Grad Stari Grad - Javna rasprava o prijedloga UPU-a Zagonke
15. 7. 2014.
Javni poziv - izgradnja plinskog distribucijskog sustava SDŽ – odvojak srednjo-tlačnog (ST) plinovoda (p=5 bara) za Općinu Klis, na kat. čest. zem. K.O. Klis i Dugopolje
15. 7. 2014.
Objava dokumenta temeljem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promiždbe
15. 7. 2014.
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU Strožanac II-Podstrana
15. 7. 2014.
Javni poziv - izgradnja plinskog distribucijskog sustava SDŽ – odvojak visokotlačniog (VT) plinovoda (p=25 bara) za Općinu Klis, na kat. čest. zem. K.O. Klis, Koprivno i Dugopolje
10. 7. 2014.
Ispostava Sinj - Javni poziv ua uvid u spis predmeta građevinske dozvole investitora HEP-ODS doo
8. 7. 2014.
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca
7. 7. 2014.
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Solina
4. 7. 2014.
Javni poziv - Ispostava Supetar - građevinska dozvola - HEP-ODS d.o.o.
4. 7. 2014.
Javni poziv - Ispostava Supetar - građevinska dozvola - VODOVOD BRAČ d.o.o.
4. 7. 2014.
Javni poziv - Ispostava Supetar - građevinska dozvola - Sardina d.o.o.
2. 7. 2014.
ZAKAZANA 10. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
27. 6. 2014.
Druga ponovna Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja
24. 6. 2014.
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Maslinice–dijela naselja Stari Grad
24. 6. 2014.
Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone
23. 6. 2014.
Grad Split - Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik - Radoševac i s tim u vezi, o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna GUP-A Splita za područje Trsteničke uvale (jugoistočni dio)
18. 6. 2014.
Lokacijska dozvola za postavljanje sidrišta u moru na području k.o.Stari Grad – otok Hvar, predio uvale „Zavala“ od 13.06.2014.
Prvi166167169