Obavijesti

Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata realizacije novog priključka preko svjetlovodne mreže (SVK) korisniku Philip Vermeulen za objekt „Češka vila“ na k.č.br. 5924/18, 5924/9, 5

Rješenje - Postupak prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata realizacije novog priključka preko svjetlovodne mreže (SVK) korisniku Philip Vermeulen za objekt „Češka vila“ na k.č.br. 5924/18, 5924/9, 5924/1 i 5936/64, k.o. Vis za ekološku mrežu“.

Dokumenti za preuzimanje