20. veljače 2024.

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, k.o. Vrbanj