Obavijesti

Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje spremišta za alat na k.č.br. 1301/4, k.o. Vis

"Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje spremišta za alat, raščišćavanja terena, ekstenzivnog nasada uzgojem maslina i održavanja poljoprivrednog terena košnjom na k.č.br. 1301/4, k.o. Vis "

Dokumenti za preuzimanje