Obavijesti

"Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat uređenja i opremanja javnog prostora za sportske svlačionice u zgradi Općine Klis na k.č.br. 4435/6

"Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat uređenja i opremanja javnog prostora za sportske svlačionice u sklopu zgrade Općine Klis na k.č.br. 4435/6, k.o. Klis"

Dokumenti za preuzimanje