24. siječnja 2017.

Tablica korisnika koji ispunjavaju uvjete za otpis potraživanja iz članka 24 st. 2 toč. 2 i iz članka 28 Uredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te p