Obavijesti

ZAKAZANA 9. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

U Splitu će se 21. svibnja (srijeda) 2014. s početkom u 11,00 sati u dvorani Županije u Splitu, u Domu za starije i nemoćne osobe (Zenta) Ivana pl. Zajca 2, održati 9. sjednica Županijske skupštine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Županijske skupštine,
2. Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje lipanj-prosinac 2013.,
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013.,
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2013. godinu,
5. Izvješće o ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2013. godini,
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju JAVNE USTANOVE RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije,
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2014. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i europskim integracijama,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima,
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2014. godini,
10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2014. godini,
11. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2014. godini,
12. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu,
13. Prijedlog odluke o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2014. godini,
14. Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Glazbenom školom dr.fra Ivan Glibotić, Imotski,
15. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o uređivanju osnivačkih prava i obveza nad Osnovnom školom Josipa Jovića, Aržano,
16. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Marka Marulića, Sinj,
17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora, Postira,
18. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ante Starčevića, Dicmo,
19. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dio čestice zgrade 2708/1 Z.U. 9620 K.O. Split, u naravi stan u prizemlju, istočna strana, u zgradi u Splitu, Sinjska 3,
20. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, za 508/4648, 370/4648, 386/4648, 1507/4648, 421/4648 i 922/4648 dijela čestice zemlje 3359/4 i čestice zemlje 4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split, u naravi poslovno-skladišni prostori i pripadajući dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača bb,
21. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, dio čestice zgrade 2455 Z.U. 133, K.O. Split, u naravi stan u potkrovlju, označen brojem 6, površine 122,82 m2 u zgradi u Splitu na adresi Šubićeva 2,
22. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, za dio čestice zgrade 2921, Z.U. 3522, K.O. Split, u naravi stan površine 67,89 m², na II. katu zgrade u Splitu na adresi Bregovita 12,
23. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, za 425/4648 i 109/4648 dijela čestice zemlje 3359/4 i čestice zemlje 4408/4 Z.U. 15839 sve K.O. Split, u naravi poslovni prostori i pripadajući dvor zgrade u Splitu na adresi Dujmovača bb,
24. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra, za dio čestice zgrade 1684, Z.U. 372, K.O. Split, u naravi trosoban stan položen na prizemlju u zgradi u Splitu na adresi Lukačićeva 6,
25. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra za dio čestice zgrade 957/20 i čestice zgrade 957/22nP.U. 9360, K.O. Split, u naravi stan površine 165,74 m² na III katu zgrade u Splitu na adresi Trg Republike 2,
26. Zaključak o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra za 2/6 dijela čestice zgrade 1781, Z.U. 4095, K.O. Split, u naravi dio zgrade u Splitu na adresi Medulićeva 1,
27. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra za česticu zemlje 8887/1 Z.U. 10194 K.O. Split u naravi zemljište u Splitu u ulici Botićevo šetalište, 

 
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINEPetroslav Sapunar, prof.